FAQ i porady

Większość odpowiedzi powstała na podstawie pytań zadawanych na usenetowej grupie dyskusyjnej pl.comp.bazy-danych.msaccess (zobacz również "Kilka słów o witrynie"). Aby nieco je uporządkować zostały ponumerowane symbolem Pxxx (kolejność zagadnień przypadkowa).

Nr Problem Wersja Accessa*
P001 Jak skompilować .mdb do .exe; uruchomić bazę bez Accessa każda
P002 Źródła informacji, pomoc, książki każda
P003 Gdzie jest archiwum grupy pl.comp.bazy-danych.msaccess -
P004 Zaokrąglanie kwot po przecinku każda
P005 Jak uzyskać literę 'ą' podczas edycji modułów w Acc 8.0 (97) 8.0
P006 Okno wyboru plików każda
P007 "Łamanie" zabezpieczeń na poziome użytkownika każda
P008 Baza wciąż sie rozrasta, mimo usuwania obiektów każda
P009 Pole Licznik/Autonumer ma ponownie zliczać od 1 każda
P010 Niewłaściwe sortowanie polskich znaków każda
P011 Konwertowanie bazy do wcześniejszej wersji 2.0, 7.0, 8.0
P012 Wyłączanie komunikatów potwierdzania zapytań funkcjonalnych każda
P013 Przechwytywanie i obsługa błędów wykonania zapytań funkcjonalnych - metoda Execute każda
P014 Kopiowanie własnych pasków narzędzi do innej bazy 2.0
P015 Odczyt nazwy bazy danych każda
P016 Problemy z datą w zapytaniach SQL każda
P017 Pole kombi (combobox) - dopisywanie nowych wartości do tabeli będącej źródłem wiersza każda
P018 Liczba porządkowa (Lp.) w raportach, formularzach każda
P019 Pole listy (listbox) - zaznaczanie pierwszej pozycji każda
P020 Kwota słownie każda
P021 Dodatkowe opcje startowe Access'a 2.0 2.0
P022 Wyłączanie klawisza Shift podczas uruchamiania bazy 8.0
P023 Odwołania do podformularzy każda
P024 Pasek zaawansowania operacji ("progressbar") - pożyteczna funkcja SysCmd każda
P025 "Programowe" zapisanie bieżacego rekordu w formularzu każda
P026 "Wydruk pojedynczego rekordu"  - synchronizacja raportu z formularzem każda

* wersje od 2.0 wzwyż (1.0 jest obecnie raczej trudno osiągalna ;-)

Strona główna