Hamlet

Z Szekspira - fragment angielski
To be or not to be, that is the question

Przełożył z francuskiego tłumaczenia Voltaire'a  Stanisław Trembecki.
Przekład powstał prawdopodobnie przed rokiem 1788, 
ogłoszony w "Tygodniku Wileńskim" w 1820 roku.
To prawdopodobnie pierwsze tłumaczenie na język polski fragmentu Hamleta.

Akt III, scena 1

HAMLET
Już czas z nieporuszonym wybierać obliczem
Smierć albo gorzkie życie i stać się z czegoś niczem.
Bóstwo! jeżeli jesteś, oświeć moją wolą,
Mamli starzeć pod srogą schylony niedolą,
Więdnieć dłużej lub skończyć okropne rozpaczy?
Cóż jestem, kto mnie trzyma i co się śmierć znaczy?
Jest to koniec uścisków, jedyne schronienie,
Po długich troskliwościach spokojne uśpienie?
Sen taki wszystko morzy. Lecz po tym zaśnieniu
Często nam o straszliwym mówią przebudzeniu,
Grożą nam, że z rozmysłem gubiących się marnie
Wieczne na innych światach czekają męczarnie.
O! Niepewny przechodzie, o, wieczności sroga!
Na samo twe wspomnienie serce ziębi trwoga.
Och! któżby mógł bez ciebie znosić życia nudy
Szalbierskich święcenników uwielbiać obłudy,
Niestatecznych kochanek adorować blędy,
Płaszczyć się przed odęciem noszących urzędy,
I ukazywać duszę cierpiącą głęboko
Przyjaciołom, nieszczerze zwracającym oko.
W takich byłyby razach słodkie wieku mety;
Lecz skrupuł samobójcze hamuje sztylety,
Broni leczące smutek piersiom zadać rany,
Z rycerzy bojaźliwie czyniąc chrześcijany.


Hamlet - index strona główna Mysi