William Shakespeare
Hamlet
Akt I, scena 2


Oryginał
Stanisław Barańczak
Adam Mickiewicz
Józef Paszkowski
Jerzy S. Sito
Maciej Słomczyński
Władysław Tarnawski


Oryginał
HAMLET
My father!--methinks I see my father.

HORATIO 
Where, my lord?

HAMLET 
In my mind's eye, Horatio.

Stanisław Barańczak
HAMLET 
Ojciec - wydaje mi się, że go widzę.

HORACJO
Widzisz go?

HAMLET
	Widzę, tak - oczyma duszy.

Adam Mickiewicz
Zdaje mi się, że widzę... Gdzie?  
Przed oczyma duszy mojej.

 (Motto do 'Romantyczności')

Józef Paszkowski
HAMLET 
		Mój biedny ojciec!...
Zda mi się, że go widzę.

HORACJO
		Gdzie?!

HAMLET 
			Przed duszy
Mojej oczyma.

Jerzy S. Sito
HAMLET
Ojciec mój-
zdaje mi się, że go widzę...

HORACY
Gdzie widzisz, książę?

HAMLET
Przed oczyma duszy.

Maciej Słomczyński
HAMLET 
Mój ojciec, - w myślach widzę mego ojca.

HORACJO
Gdzie, panie?

HAMLET
	Duszy oczyma, Horatio.

Władysław Tarnawski
HAMLET 
	Ojciec mój... wydaje mi się,
Że widzę ojca...

HORACJO
	Gdzie?

HAMLET
		Przed okiem duszy.

(431-432)

Hamlet - index strona główna Mysi