Najpiękniejsze erotyki sławnych poetów ~ *Agnieszka Herman * "Erotyk jesienny"

Adam Asnyk * "Ta łza"

Krzysztof Kamil Baczyński * "Erotyk"

Bogdan Czaykowski * "Erotyk sensualny"

Konstanty Ildefons Gałczyński * "Proœba o wyspy szczęœliwe"

Johann Wolfgang Goethe * "Do oddalonej"

Stanisław Grochowiak * "***"

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska * " Miłoœć "

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska * " *** "

Johann Wolfgang Goethe * " Kochajšca pisze "

Kornel Ujejski * " Z erotyków "

Kornel Ujejski * "***"
Kazimierz Wierzyński * "***"

Antoni Lange * "***"

Bolesław Leœmian * "***"

* "***"

* "Nocš umówionš"

* " Po ciemku "

* " *** [Zazdroœć..] "

Konstanty Ildefons Gałczyński * " List Jeńca "

* " Pyłem księżycowym "
Joham Wolfgang Goethe * "List zakochanej "
* " Wtóry list zakochanej "

Adam Mickiewicz * "Do M"

Stanisław Swen Czachorowski * "Muza erotyku"

Tomasz Jasturn * " Niekochana"

Halina Poœwiatowska * "[BšdŸ przy mnie...]"
* "[Kiedy umrę...]"

Kazimiera Iłłakówiczóna * "Rzeka"
* "sam na sam"

Kazimierz Przerwa-Tetmajer * "Ona gdzieœ jest"

Julian Tuwim * "Erotyk"
* "Noc"
* "Ofiarowujšc serce"
* "Tak i nie"
* "Wspomnienie"
* "Wszystko"

Marian Czuchnowski * "Kochanka nr.29"

Rafał Wojaczek * "Proœba"

Tadeusz żeleński-Boy * "A kiedy przyjdzie..."