#!/bin/perl

use CGI qw(:all);

$recipient = email\@domena.;

$nazwisko = param('nazwisko');
$firma = param('firma');
$ulica = param('ulica');
$miasto = param('miasto');
$nip = param('nip');
$telefon = param('telefon');
$fax = param('fax');
$email = param('email');
$rachunek = param('rachunek');
$tak_nie = param('tak_nie');

print header;
print start_html(-title=>'Przyjecie zamowienia', -author=>'Autor',-BGCOLOR=>'white');

if ( $nazwisko eq "" )
{ print h1('Nie podales swojego imienia i nazwiska'); }
elsif ($ulica eq "" || $miasto eq "")
{ print h1('Nie podales adresu zamieszkania'); }
elsif ($telefon eq "")
{ print h1('Nie podales numeru telefonu'); }
elsif ($ilosc_dni eq "" )
{ print h1('Nie podales ilosci dni'); }
elsif ($rachunek eq "faktura_vat" && $nip eq "")
{ print h1('Do wystawienia faktury VAT wymagany jest numer NIP'); }
else { print h1('Zamowienie zostalo przyjete');


print "<table> <tr><td>Imie i Nazwisko:</td><td>$nazwisko</td></tr> <tr><td>Firma:</td> <td>$firma</td></tr> <tr><td>Ulica:</td> <td>$ulica</td></tr> <tr><td>Miejscowosc i kod pocztowy:</td><td>$miasto</td> <tr><td>Numer NIP-u:</td><td>$nip</td></tr> <tr><td>Telefon:</td><td>$telefon</td></tr> <tr><td>Fax:</td><td>$fax</td></tr> <tr><td>E-Mail:</td><td>$email</td></tr> <tr><td>Rodzaj rachunku:</td><td>$rachunek</td></tr> <tr><td>Upowaznienie:</td><td>$tak_nie</td></tr> </table>" }

Wysylanie zawartosci formularzy przez poczte elektroniczna odbywa sie przez zastosowanie ponizszej procedury (przyklad w jezyku PERL)

sub send_mail
{
open(MAIL,"|/bin/sendmail -t");
print MAIL "To: $recipient\n";
print MAIL "From: $nazwisko\n";
print MAIL "Subject: $temat\n\n";
print MAIL "Data wplyniecia zamowienia: $date\n";
print MAIL "----------------------------------\n";
print MAIL <<EOF_MAIL;
Imie i Nazwisko: $nazwisko
Firma: $firma
Ulica: $ulica
Miejscowosc i kod pocztowy: $miasto
Numer NIP-u: $nip
Telefon: $telefon
Fax: $fax
E-Mail: $email
Rodzaj rachunku: $rachunek
Upowaznienie: $tak_nie
EOF_MAIL
close(MAIL);
}