Licznik

1. Dokumentacja

2. Przykłady użycia różnych parametrów

3. Wzornik liczników (poniżej)

Styl
(dd=...)
Wszystkie cyfry
Przykład użycia
A A Styl A
B B Styl B
C C Styl C
D D Styl D
E E Styl E
F F Styl F
G G Styl G
H H Styl H
I I Styl I
J J Styl J
K K Styl K
L L Styl L
M M Styl M
N N Styl N
O O Styl O
P P Styl P
Q Q Styl Q
R R Styl R
S S Styl S
T T Styl T
U U Styl U
V V Styl V
W W Styl W
X X Styl X
Y Y Styl Y
Z Z Styl Z
AA AA Styl AA
BB BB Styl BB
CC CC Styl CC
DD DD Styl DD
EE EE Styl EE
FF FF Styl FF
GG GG Styl GG
HH HH Styl HH
II II Styl II
JJ JJ Styl JJ
KK KK Styl KK
LL LL Styl LL
MM MM Styl MM
NN NN Styl NN
OO OO Styl OO

(C) 1997/98 Piotr Wasilewski