http://web.pertus.com.pl

strona główna

czytaj pocztę

założenie konta

edycja konta

informacje techniczne

oferta dla firm

pertus s.c.

 pomoc
Pertus s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystywania bezpłatnych kont i stron WWW przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i treści publikowane na stronach WWW. Użytkownik prywatnych stron WWW na serwerze pertus.com.pl w pełni odpowiada za zawartość swojej strony. W szczególności zoobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich.


http://www.legnica.medianet.pl

Regulamin

 1. Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych ,,Pertus" s.c. umożliwia bezpłatne korzystanie z prywatnych kont poczty elektronicznej i stron WWW o tematyce niekomercyjnej na serwerze pertus.com.pl
 2. Użytkownik otrzymuje adres e-mail identyfikator@pertus.com.pl Adres strony WWW to web.pertus.com.pl/~identyfikator
 3. Pojemność konta e-mail wynosi 2 MB. Strony WWW mogą zajmować maksymalnie 2 MB. Pojemość serwera wirtualnego wynosi 10 MB.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta i strony WWW zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami netykiety (etykiety użytkowników Internetu).
 5. Pertus s.c. zastrzega sobie prawo dodawania do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta własnych i cudzych treści o charakterze komercyjnym (reklamowym). Procedura ta odbywa się automatycznie, bez ingerencji w treść listu i przy zachowaniu poufności korespondencji.
 6. Pertus s.c. zastrzega sobie prawo skasowania każdego konta, wraz ze znajdującymi się na nim informacjami, bez wcześniejszego kontaktu z użytkownikiem. Zachowanie takie dotyczy głównie sytuacji gdy konta pocztowe lub strony WWW nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności:
  • jeżeli użytkownik założy więcej niż jedno bezpłatne konto pocztowe na serwerze pertus.com.pl;
  • jeżeli konto nie jest używane przez czas dłuższy niż 1 miesiąc;

  • jeżeli użytkownik podał nieprawidłowe dane w formularzu rejestracyjnym;

  • jeżeli użytkownik w istotny sposób naruszy zasady etykiety sieciowej;

  • w innych, wyjątkowych przypadkach, wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.
 7. Użytkownik prywatnych stron WWW na serwerze pertus.com.pl jest zobowiązany do zamieszczenia w dowolnym miejscu swojej strony głównej (index.html) logo MediaNet. Kod HTML, który należy wstawić to:

  <A HREF="http://www.legnica.medianet.pl" TARGET="_top">
  <IMG SRC="http://web.pertus.com.pl/images/mnlogo.gif" WIDTH=109 HEIGHT=36 BORDER=0 ALT="http://www.legnica.medianet.pl"></A>


 8. Użytkownik serwera wirtualnego www.nazwa.pertus.com.pl jest zobowiązany do zamieszczenia w dowolnym miejscu swojej strony głównej (index.html) bannera reklamowego. Kod HTML, który należy wstawić to:

  <A HREF="http://web.pertus.com.pl" TARGET="_top">
  <IMG SRC="http://web.pertus.com.pl/images/freebnr.gif" WIDTH=400 HEIGHT=40 BORDER=1 ALT="Bezpłatne konta - web.pertus.com.pl"></A>


 9. Niedopuszczalne jest publikowanie na stronach WWW następujących materiałów:
  • treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz propagujących przemoc;
  • treści i/lub ilustracji o charakterze komercyjnym a także mogących zostać uznane za kryptoreklamę oraz reklamę negatywną;
  • materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju;
  • tworzenie stron dostępnych jedynie dla grup uzytkowników (zabezpieczonych hasłem);
  • użycie strony/katalogu na serwerze pertus.com.pl jako miejsca składowania materiałów lub jako wyłącznego wywołania (odnośnika) do serwisu umieszczonego na innym serwerze;
  • zamieszczanie na stronach WWW materiałów objętych ochroną z tytułu prawa a nie stanowiących bezpośredniej własności użytkownika;
  • tworzenie i zamieszczanie stron zawierających linki do materiałów kolidujacych z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi;
  • naruszanie reguł obowiązujacych w sieci Internet dla promocji własnej strony WWW znajdujacej sie na serwerze pertus.com.pl;
  • skryptów i programów wykonywalnych, w szczególności CGI (nie dotyczy to jezyka JavaScript);
  • materiałów (programów, linków, opisów etc.) dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych (np. hacking, phreaking, cracking, materiały dot. pisania wirusów komputerowych);
  • ofert towarów i usług niezgodnych z prawem (np. dotyczących narkotyków, prostytucji, piramidek finansowych, "łańcuszków szczęścia").
 10. Pertus s.c. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych, uzyskanych z formularzy rejestracyjnych w celach komercyjnych. Indywidualne dane nie bedą jednak ujawniane osobom trzecim.
 11. Pertus s.c. zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania działalności systemu bezpłatnych kont i stron WWW na serwerze pertus.com.pl
 12. Pertus s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystywania bezpłatnych kont i stron WWW przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i treści publikowane na stronach WWW. Użytkownik prywatnych stron WWW na serwerze pertus.com.pl w pełni odpowiada za zawartość swojej strony. W szczególności zoobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich.
 13. Pertus s.c. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Każdy nowy regulamin wejdzie w życie najwcześniej po 7 dniach od opublikowania go na stronach WWW.
[ Strona główna | Szukaj | Czytaj pocztę | Założenie konta | Edycja konta | Informacje techniczne | Oferta dla firm | Pertus s.c. ]

(C) pwas